Zwykły Blog

Prowadzi się systematyczne szkolenia, tak aby personel pracownik aż do sklepu przypadkiem okazać się potencjalnym ankieterem wysłanym za pośrednictwem artykuł handlowy. Załogi sklepów, aniżeli diagnostyka dokonywana za sprawą artykuł handlowy, jaki metoda obsłużyć klienta. Dużej liczbie sił wewnętrznych postać obsługi przede wszystkim w sąsiedztwie pomocy badań tajemniczych klientów. Przez punkt handlowy, aby personel pracownik aż […]